sa nu faca nimic

Lăsați copiii să nu facă nimic

619-08822593
© Masterfile Royalty-Free
Model Release: Yes
Property Release: Yes
Smiling girls laying in grass pointing up

Cocoțată pe gard, sub vișinul cel mare, mi-am pus mâna streașină la frunte și am privit cum se îndepărta cu pași mici, târându-și piciorul stâng după ea. Câmpul prinsese culoarea soarelui de vară, galben auriu . Nu adia pic de vânt. Bunica ocolea lanul de grâu , mergea “în sat” pe cărare și astfel drumul […]